• ITVI.USA
  15,097.280
  -2.920
  0%
 • OTLT.USA
  2.895
  0.003
  0.1%
 • OTRI.USA
  19.150
  0.030
  0.2%
 • OTVI.USA
  15,068.770
  -2.780
  0%
 • TSTOPVRPM.ATLPHL
  2.960
  0.380
  14.7%
 • TSTOPVRPM.CHIATL
  3.710
  0.160
  4.5%
 • TSTOPVRPM.DALLAX
  1.290
  -0.010
  -0.8%
 • TSTOPVRPM.LAXDAL
  3.720
  0.010
  0.3%
 • TSTOPVRPM.PHLCHI
  2.240
  0.100
  4.7%
 • TSTOPVRPM.LAXSEA
  4.160
  0.060
  1.5%
 • WAIT.USA
  132.000
  -5.000
  -3.6%
 • ITVI.USA
  15,097.280
  -2.920
  0%
 • OTLT.USA
  2.895
  0.003
  0.1%
 • OTRI.USA
  19.150
  0.030
  0.2%
 • OTVI.USA
  15,068.770
  -2.780
  0%
 • TSTOPVRPM.ATLPHL
  2.960
  0.380
  14.7%
 • TSTOPVRPM.CHIATL
  3.710
  0.160
  4.5%
 • TSTOPVRPM.DALLAX
  1.290
  -0.010
  -0.8%
 • TSTOPVRPM.LAXDAL
  3.720
  0.010
  0.3%
 • TSTOPVRPM.PHLCHI
  2.240
  0.100
  4.7%
 • TSTOPVRPM.LAXSEA
  4.160
  0.060
  1.5%
 • WAIT.USA
  132.000
  -5.000
  -3.6%

Freight ton efficiency