• ITVI.USA
  15,746.290
  48.010
  0.3%
 • OTRI.USA
  23.890
  0.480
  2.1%
 • OTVI.USA
  15,748.000
  48.490
  0.3%
 • TLT.USA
  2.810
  0.010
  0.4%
 • TSTOPVRPM.ATLPHL
  3.640
  0.250
  7.4%
 • TSTOPVRPM.CHIATL
  2.680
  -0.160
  -5.6%
 • TSTOPVRPM.DALLAX
  1.450
  -0.060
  -4%
 • TSTOPVRPM.LAXDAL
  3.300
  0.010
  0.3%
 • TSTOPVRPM.PHLCHI
  2.020
  0.040
  2%
 • TSTOPVRPM.LAXSEA
  4.030
  0.130
  3.3%
 • WAIT.USA
  132.000
  7.000
  5.6%
 • ITVI.USA
  15,746.290
  48.010
  0.3%
 • OTRI.USA
  23.890
  0.480
  2.1%
 • OTVI.USA
  15,748.000
  48.490
  0.3%
 • TLT.USA
  2.810
  0.010
  0.4%
 • TSTOPVRPM.ATLPHL
  3.640
  0.250
  7.4%
 • TSTOPVRPM.CHIATL
  2.680
  -0.160
  -5.6%
 • TSTOPVRPM.DALLAX
  1.450
  -0.060
  -4%
 • TSTOPVRPM.LAXDAL
  3.300
  0.010
  0.3%
 • TSTOPVRPM.PHLCHI
  2.020
  0.040
  2%
 • TSTOPVRPM.LAXSEA
  4.030
  0.130
  3.3%
 • WAIT.USA
  132.000
  7.000
  5.6%

Gentry Smith